INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Níže najdete veškeré informace o tom, jaké údaje máme k dispozici a jak s nimi nakládáme. Ochrana osobních údajů se řídí nařízením GDPR (formálně nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

Údaje o správci

Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost RM GASTRO CZ s.r.o. se sídlem Jilmová 2685/10, Žižkov, 130 00, IČ: 278 71 550, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka: C 123105 u Městského soudu (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce:

RM GASTRO Group
Náchodská 818/16,
193 00 Praha 9
Česká republika
E-mail: osobniudaje@rmgastro.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracováváme tyto osobní údaje:
 • jméno
 • příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
Účel a doba zpracování:

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení vašeho dotazu, následného plnění smlouvy (podle čl. 6, odst. 1.b), v případě, že nám dáte výslovný souhlas, pak také za marketingovými účely (podle čl. 6, odst. 1.e).

Doba zpracování se liší podle účelu. Pro účel vyřízení vaší poptávky archivujeme data po dobu 1 roku, pro marketingové účely 3-5 let (přesná doba je uvedena v souhlasu) a v případě, že jste nebo se stanete naším klientem, uchováváme data po dobu trvání spolupráce.

Zpracovatelé:

Abychom vám nabízeli špičkové služby, využíváme služby třetích stran. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem webu, e-shopu, CRM systému, včetně provozu software a ukládání dat. Využíváme i zpracovatele ze zahraničí.

Cookies

Na webových stránkách využíváme cookies. Analytické cookies, které měří návštěvnost těchto stránek, považujeme za náš oprávněný zájem. Cookies pro cílení reklamy zpracováváme jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Veškerá elektronická data uložená chráníme zabezpečeným protokolem (HTTPS), který chrání spojení vašeho webového prohlížeče a našeho serveru před odposloucháváním a podvrhy dat.

Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Vaše práva:
  Na základě nařízení GDPR máte tato práva:
 • vzít souhlas kdykoli zpět
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu
 • v případě pochybností o zákonnosti zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů